תקנון

ברוכים הגולשים לאתר המכירות של רהיטי שורש. באתר מופעלת זירת המכירות המציעה ללקוחותיו מגוון רחב של רהיטים במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.
1. כללי
1.1 הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה, ביצוע ההזמנה /רכישה בזירת המכירות מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.
1.2 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.3 רשאי להשתתף במכירות כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות.
1.4 לביצוע פעולת הרכישה רשאי כל משתמש שברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע פעולה בזירת המכירות לרבות מסירת פרטי כרטיס האשראי, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון.
1.5 אספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
2. תהליך ההזמנה
2.1 לאחר שהזמנתך התקבלה , תקבל אישור על כך וכן הזמנה יישלח לדוא”ל שרשמת.
2.2 רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעל הספק בהליכי אספקת המוצרים שהזמנת.
3. אמצעי התשלום
3.1 באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
3.2 הספק ימתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות כרטיסך, ורק לאחר קבלת האישור יעבד הספק את הזמנתך וישלח אליך את המוצרים.
4. פרטיות
4.1 הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
4.2 החברה תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע”פ בכל מידע .
אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל.
4.3 החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לזירת המכירות סיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד רהיטי שורש ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
5. אספקת המוצרים
5.1 אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
5.2 זמני האספקה להם אנו מתחייבים מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר בזירת המכירות (להלן: “מועדי האספקה”). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א’-ה’, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, הספק יעשה כמיטב יכולתו להקדים את זמן האספקה וברוב המקרים גם מצליחים בכך.
5.3 לתשומת לבך: המוצרים יסופקו לביתך באמצעות חברת הובלה לכתובת שמסרת במהלך תהליך רישום הצעתך בזירת המכירות, אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם הזמנת לכתובת עסקית (חברה) נא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
5.4 במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתם הבלעדי של המובילים או מי מטעמם (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצוע ההובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע הזמנה בפועל.
ההובלה תתבצע בשעות בין 7:00 לבין שעה 22:00 או לפי אפשרות המוביל בשעות אלה בתנאי שהמוביל מגביל את בוא לתחום של ארבע שעות ומודיע על כך יום קודם
. 5.5 יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
5.6 יתכנו עיכובים של המשלוח שייגרמו ע”י צד שלישי (חברות ההובלות ) שלא תלויים בספק .
6. מחירים ותשלומים
6.1 כל המחירים שמופיעים בזירת המכירות כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
6.2 ניתן לבצע רכישות בתשלומים
7. ביטול רכישה והחזרת מוצרים
7.1הזמנה באתר הינה מיוחדת עבורך והמוצרים אינם מוצרי מדף.
הזמנה שיוצרה עבורך במידות ע”פ דרישתך או בבד מסויים על פי בקשתך וההזמנה נכנסה ליצור לא ניתן לבטלה ולא יתבצע החזר כספי עבורה.

8. אחריות
8.1 החברה ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה בזירת המכירות בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על הספקים.
8.2לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים בזירת המכירות לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים בזירת המכירות מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד רהיטי שורש. לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב. אם רכשת מוצרים פגומים, על החברה לטפל תוך 14 ימי עסקים מעת פנייתך .
8.3 האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
8.4 בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי זירת המכירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בזירת המכירות, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות זירת המכירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בזירת המכירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת
8.5אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של זירת המכירות או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
8.6 השירות בזירת המכירות ניתן לשימוש כמו שהוא (“AS IS”). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
8.7 החברה מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את זירת המכירות ואת רמת השירות בה, אך אינה מתחייבת שהשירות בזירת המכירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית , נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
9. דין ושיפוט
9.1הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז פתח תקווה בלבד.
10.שאלות ובירורים
10.1 לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה, ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות של החברה, 24 שעות, 6 ימים בשבוע באמצעות הדואר האלקטרוני shoresh.gallery@gmail.com ,. לבירורים ולשאלות לאחר הרכישה, ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפונים מס’ 051-5054151 0515054159 בימים א ‘-ה’ בין השעות 08-16

התחלת שיחה
דברו איתנו
שלום! כיצד נוכל לעזור לכם?